Marcin Piotrowski

2018-11-14T15:32:42+00:00

Socjolog, animator kultury, dziennikarz, specjalista w dziedzinie marketingu małych miejscowości.

Dyrektor festiwalu Folkowisko, wyróżnionego znakiem jakości EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) z określeniem „Wyjątkowy festiwal”.

Twórca i koordynator licznych kampanii społecznych ukierunkowanych na prowincję i tereny defaworyzowane (małe miasteczka i wieś) m.in. „Jestem ze wsi” i „Globalna Baba”.

Wraz z żoną, Mariną Sestasvili, prowadzi ośrodek Chutor Gorajec, w którym propagują energię odnawialną.

W 2016 roku otrzymał tytuł „Wybitny Polak” nagrody Teraz Polska, oraz Statuetkę Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i promocji.

Od listopada 2017 r. odpowiada za promocje i współpracę zagraniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Popieram rozwój energetyki obywatelskiej

  • Radny powiatu lubaczowskiego

  • Miejscowość: Gorajec

  • Gmina: Cieszanów

  • Powiat: lubaczowski

  • Województwo: podkarpackie

  • Komitet wyborczy: Forum Samorządowo-Gospodarcze

Inni kandydaci:

Share via