Patryk Białas

2018-11-14T13:00:28+00:00

Mieszkaniec katowickiego Osiedla Tysiąclecia.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowego Studium Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej w Akademii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.

Aktywista miejski – prezes stowarzyszenia BoMiasto, wcześniej koordynator Katowickiego Alarmu Smogowego i członek Polskiego Alarmu Smogowego.

Od wielu lat zajmuje się rozwojem regionalnym, rozwojem technologicznym, transferem i komercjalizacją technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania rozwojem inkubatorów i parków technologicznych

W moich działaniach na rzecz rozwoju regionalnego kluczowe są dla mnie kwestie ochrony klimatu i przyrody, czystego powietrze i czystej energii oraz wspieranie energetyki obywatelskiej.

Popieram rozwój energetyki obywatelskiej

  • Radny miasta Katowice

  • Miejscowość: Katowice

  • Gmina: Katowice

  • Powiat: Katowice

  • Województwo: śląskie

  • Komitet wyborczy: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Inni kandydaci:

Share via